WERKWIJZE ONZE DIENSTEN CASES

SCANDENT

De kerncompetentie van Scandent is levering van ‘Verander’, ‘Algemeen’, ‘Programma’ en ‘Project’ Management voor bedrijven, overheden en non-profit instellingen op een tijdelijke of interim basis.

De naam en ons logo zijn een weergave van de wijze waarop Scandent haar diensten uitvoert. ’Scandent’ staat voor ‘Scanning & Development of Enterprises’. Kortom, het op basis van een analyse ontwikkelen en onder professioneel verandermanagement implementeren van plannen die de output van de organisatie verbeteren. Met ‘enterprise’ bedoelen wij hier een gehele onderneming, een divisie, een programma, of zelfs een project.

De naam betekent 'klimmen' en 'stijgen'. Dit is ook terug te vinden in ons logo. Het logo geeft het ultieme doel van de specifieke inzet van Scandent weer; het bereiken van helder geformuleerde doelen binnen een overeengekomen periode. Dit doel kan het bereiken van een gestage groei in omzet, marge, marktaandeel of werknemer- c.q. klant-tevredenheid zijn.
Geschiedenis

Scandent is opgericht in 1982 en kan terugzien op een managementervaring van meer dan 30 jaar. Werkzaamheden betroffen voor 70% management als directeur, bestuurder, businessunit- en programma manager binnen diverse grotere ondernemingen en overheden.
Ander werk omvat zowel Marketing & Verkoop, hoofdzakelijk binnen de ICT-industrie, zowel als vele projecten gebaseerd op een achtergrond van applicatie-ontwikkeling binnen de Reisindustrie en de Verkeer- en Vervoermarkt.

De metafoor ‘water’ is gebruikt als beeld voor onze diensten:
Sterk stromend water heeft een ongelofelijk vermogen enorme hoeveelheden energie op te wekken, maakt leven mogelijk, of kan leven vernietigen. Als de stroming stopt, stopt het leven en verdort de omgeving. Op identieke wijze is een optimale proces inrichting nodig om uw bedrijf te laten bloeien en groeien. De diensten van Scandent kunnen u verzekeren van een goed lopend en verbeterde proces inrichting. Vraag ons u te helpen in het streven naar operationele excellence en u te helpen om het beste bedrijf in uw bedrijfstak te blijven of zelfs te worden.